Yoga is what
everybody needs

Algemene voorwaarden

1. Inschrijving
De inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier.

2. Betaling
Na inschrijving bij Yoga Health & Spirit en voor aanvang van de lessen kunt u het lesgeld overmaken naar: M.I. van der Lee – te Hoeven
op Banknummer: NL43 ASNB 0267 4377 30

Bij maandelijkse betalingen dient u het lesgeld op de eerste dag van de maand over te maken of ter plekke, op de 1e lesdag van de maand, met de pin te voldoen.
Losse yogalessen en artikelen kunnen ook ter plekke met de pinpas worden voldaan.

3. Restitutie
Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk in geval van ernstige of langdurige ziekte van de leerling zelf. Gerestitueerd wordt het bedrag dat betrekking heeft op de lessen welke niet meer kunnen worden gevolgd, gerekend vanaf het moment waarop de opzegging per email is ontvangen.

4. Opzegging
Opzegging is uitsluitend één kalendermaand van te voren mogelijk door te mailen naar: info@yogahealth-spirit.nl


5. Vakantie
Yoga Health & Spirit houdt zoveel mogelijk dezelfde vakanties en feestdagen aan als de basisscholen.

6. Aansprakelijkheid
Yoga Health & Spirit stelt zich niet aansprakelijk voor blessures die optreden tijdens de lessen of erna.
Yoga Health & Spirit is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen tijdens de lesuren.

7. Openings- en lestijden
Deze worden door Yoga Health & Spirit bepaald en kunnen worden aangepast. Ziekte of verzuim van de docent levert voor Yoga Health & Spirit een overmacht situatie op. Yoga Health & Spirit zal zoveel mogelijk proberen voor vervanging of inhaallessen te zorgen zonder dat Yoga Health & Spirit daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.

8. Niet toegestaan in de studio’s
Tassen, schoenen, jassen en kauwgom zijn niet toegestaan en blijven in de kleedruimte.