Yoga is what
everybody needs

Privacy Policy

De Yoga Health & Spirit is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hecht daarom veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De Yoga Health & Spirit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens; u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring of in algemenere zin vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dat door te mailen naar info@yogahealth-spirit.nl.

BTW nummer: (volgt)
KvK: 80171486
Banknummer: NL43 ASNB 0267 4377 30